Storm 20 oktober

Natten den 20 oktober blåste det rejält i vårt område och föreningen drabbades av att en av våra lite större ekar dessvärre föll.

Att något eller några träd stormfälls är något som händer i princip varje höst hos oss, men denna gång var det ett ovanligt stort träd som föll offer för vädrets makter.

Avverkning och bortforsling är beställt men då trädet inte utgör någon omedelbar fara så kommer det ta ett tag innan jobbet blir utfört. Efter en sådan omfattande storm som det var denna gång så finns det gott om betydligt mer akuta stormskador att ta hand om.

Asfaltering Lilla Munkebäcksgatan

Framkomligheten i vårt område utmanas ytterligare – denna gång av att Colliandersgatan och delar av Lilla Munkebäcksgatan skall asfalteras om.

Det är i själva verket de gator som transporterna in till ICA använder som berörs då dessa delar slits hårt av de tunga transporterna.

Arbetena startar måndag den 21 augusti och beräknas pågå fram till den 9 september. Räkna med begränsad framkomlighet samt brist på parkeringsplatser under tiden.

Does Downtown Richmond Have a Parking Problem? | Cover Story | Style Weekly  - Richmond, VA local news, arts, and events.

Bagaregårdens gym 2.0 – nyöppning med ny utrustning!

Nu har de nya maskinerna kommit och installerats i gymmet. En ny roddmaskin och cykel av proffskvalité!

Nya maskiner i gymmet!

Du kan läsa mera om de nya maskinerna här.

Samtidigt har vi passat på att lägga in ett nytt bättre gym golv, kompletterat med nya stretch och rehab gummi band samt en liten hållare på väggen för fjärrkontrollerna.

Välkommen ner och testa ert nya Gym!

Utmanande trafiksituation 2023 för oss Bagaregårdare!

Från 1 februari stängs cykelbanan av mot stan vid infarten till Sävenäsgatan och avstängningen gäller fram till december månad.

Samtidigt stängs påfarten Ånäsmotet riktning Stockholm (Partille), även denna kommer vara avstängd till December månad.

Cyklister mot stan får cykla Gustavsgatan istället och fortsätta rakt fram ända tills man åter kan ansluta cykelbanan nere vid Gustavsplatsen. Bilister från Bagaregården och från Gamlestaden kommer att ledas om via Von Utfallsgatan till Munkebäcksmotet vilket ökar belastningen på ”vårt” mot ytterligare. Vi har ju redan en utmanande trafiksituation framförallt vid rusningstrafik och nu kommer alltså trafikmängden att öka ytterligare.

Anledningen till avstängningen är att sträckan mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet skall få förbättrat bullerskydd.

Kartbild nedan.

Oförändrade avgifter 2023!

Styrelsen har beslutat nästa års budget och månadsavgifterna kommer att lämnas oförändrade nästa år!

Brf Bagaregården har ända sedan år 2004 amorterat kraftigt på föreningens lån och i slutet av år 2021 blev den sista kronan återbetald och föreningen är sedan dess hel skuldfri.

Det är en kombination av faktorer som möjliggjort denna resa, dels har ju räntenivåerna varit gynnsamma under flertalet av åren sedan 2004 men styrelsen har framförallt envist hållit fast vid en – relativt andra föreningar – högre månadsavgift vilket gett föreningen ett starkt kassaflöde.

Filosofin har varit att när goda tider råder med låga räntor och höga värderingar på bostadsrätterna – ja då klarar våra boende en något högre månadsavgift. När sämre tider kommer så behöver vi ha kommit ner i skuldsättning för att undvika höga avgiftsökningar. En enkel strategi kan tyckas men att hålla den obrutet under 18 år genom alla olika styrelser som kommit och gått – det är oerhört starkt! Och nu blev ju resultatet helt perfekt – alla skulder blev återbetalda nästan exakt samtidigt som konjunkturen vände och räntor och priser började stiga kraftigt!

Så grattis alla Bagaregårdare och bra jobbat – 1/1 -2022 sänktes avgiften med 10 % och nu inför år 2023 lämnas den oförändrad! Sträck på er – bedriften är ingen annans än er egen!

Glad sommar!

Brf Bagaregården önskar alla medlemmar och boende med familjer en riktigt skön sommar med en bildkavalkad från vår fina utemiljö!

Årsstämma 26 april 2022

Årsstämman den 26 april samlade 27 st röster men eftersom flera av dessa representerades av båda lägenhetsinnehavarna blev vår föreningslokal nästan fylld till bristningsgränsen! Otroligt glädjande att se sådan uppslutning på årsmötet – föreningens viktigaste sammankomst under året.

Själva stämman var tämligen straight-forward då inga nya förslag fanns att ta ställning till förutom de sedvanliga stadgeenliga punkterna. Brf Bagaregårdens ordförande Styrbjörn höll i mötet och föreningens förvaltare var side-kick samt gick igenom de lite tyngre delarna kring själva redovisningen och ekonomin.

Ledamöterna David Lundback samt Amanda Nilsson avgick båda p g a flytt från föreningen och till nya ledamöter valdes Lotta (Lise-Lotte) Jansson (tidigare suppleant) samt Maja (Marianne) Rapp-Ljunggren. Maja har varit med i styrelsen tidigare men helt ny in blev Johan Zackrisson som kom in på en suppleantplats.

Årsredovisningen godkändes och finns numera tillgänglig här.