Vision och mål

Vision

Oavsett av vilken anledning man bor eller har bott i vår förening, är det vår vision att tiden i Brf Bagaregården är det boende man skattar högst. Genom att hålla en hög nivå på både skötsel av våra hus och vår mark och i förvaltningen av bostadsrättsföreningen, ska vi erbjuda ett högkvalitativt boende i en ekonomiskt mycket stabil förening.

Vi skall vara progressiva och nytänkande kring bostadsrätten som upplåtelseform, och erbjuda mervärden i föreningen som tillför extra värde på boendet. Genom samverkan mellan förening och medlemmar och omsorg om varandra, ska vi nå längre.

Mål

Styrelsen för Brf Bagaregården går varje år igenom vilka målsättningar man avser att ha med verksamheten. Det kan vara att fortsätta mot tidigare mål, men även nya kan tillkomma. Mål som återkommer är t ex olika underhållsåtgärder, vilka tas fram främst genom arbetet med och tillämpningen av föreningens underhållsplan. Utöver dessa verksamhetsrelaterade mål definierar styrelsen också övergripande mål som skall skapa mervärde åt medlemmarna.

”Brf Bagaregården skall senast år 2021 bli en skuldfri förening!”

Mål satt av styrelsen 2015 – mål uppnått i december 2021

År 2021 blev Brf Bagaregården helt skuldfri:

  • Som köpare vet du att du köper i en välskött förening med en trygg månadsavgift
  • Som ägare kan du vara säker på att föreningen kan erbjuda en hög kvalité på underhåll och skötsel till en jämförelsevis lägre boendekostnad
  • Som säljare vet du att du får bra betalt för din bostadsrätt

”Styrelsen skall verka för att medlemmarnas värde av att bo i
Brf Bagaregården upplevs öka varje år.”

Mål satt av styrelsen 2009

Detta innebär att styrelsen vid sidan av det ordinarie underhållet skall verka för att det årligen görs förbättringar eller investeringar som av medlemmarna upplevs som mervärden.

Måluppfyllnad

2007: Pergolan byggs framför hus 3.
2008: Föreningen sponsrade del av kostnad för nya markiser för medlemmarna.
2009: Styrelsen utser ”egen trädgårdsmästare” och förnyar flertalet planteringar.
2010: Gästlägenheten invigs, 70-års jubileum firades med att alla medlemmar fick 300 kr att handla för på ICA.
2011: Gym och bastu färdigställs hus 5.
2012: Föreningen anordnar för första gången stor loppis för allmänheten.
2013: Lekstugan byggs och invigs.
2014: Ny cykelparkering vid soprummet.
2016: Gemensamhetslokalen börjar renoveras (slutfört 2017).
2017: Laddstolpar för el- och hybridbil sätts upp till sex stycken P-platser.
2018: Upprustning av tvättstuga hus 5.
2019: Låsbara skåp för tvättmedelsförvaring. Medlemmarna får presentkort på ICA i samband med föreningen 80-års jubileum.
2020: En ny cykelparkering under tak
2021: Fiberinstallation alla lägenheter samt gym, gästlägenhet och lokalen
2022: Utbyggnad lekstugans altan
2023: Nya dynor till utemöblerna sys upp med egen design