Vision och mål

Vision
Oavsett av vilken anledning man bor eller har bott i vår förening, är det vår vision att tiden i Brf Bagaregården är det boende man skattar högst. Genom att hålla en hög nivå på både skötsel av våra hus och vår mark och i förvaltningen av bostadsrättsföreningen, ska vi erbjuda ett högkvalitativt boende i en ekonomiskt mycket stabil förening.

Vi skall vara progressiva och nytänkande kring bostadsrätten som upplåtelseform, och erbjuda mervärden i föreningen som tillför extra värde på boendet. Genom samverkan mellan förening och medlemmar och omsorg om varandra, ska vi nå längre.

Mål
Styrelsen för Brf Bagaregården går varje år igenom vilka målsättningar man avser att ha med verksamheten. Det kan vara att fortsätta mot tidigare mål, men även nya kan tillkomma. Mål som återkommer är t ex olika underhållsåtgärder, vilka tas fram främst genom arbetet med och tillämpningen av föreningens underhållsplan. Utöver dessa verksamhetsrelaterade mål definierar styrelsen också övergripande mål som skall skapa mervärde åt medlemmarna.

Mål satt 2015

”Brf Bagaregården skall senast år 2021 bli en skuldfri förening!”

Efter många års välskött ekonomi är skuldfrihet ingen ogreppbar vision längre, utan en inom några få år fullt möjlig realitet. Skuldfrihet gagnar föreningens medlemmar i alla faser av medlemskapet:

  • Som köpare vet du att du köper i en välskött förening med en trygg månadsavgift
  • Som ägare kan du vara säker på att föreningen kan erbjuda en hög kvalité på underhåll och skötsel till en jämförelsevis lägre boendekostnad
  • Som säljare vet du att du får bra betalt för din bostadsrätt

Mål satt 2009

”Styrelsen skall verka för att medlemmarnas värde av att bo i
Brf Bagaregården upplevs öka varje år.”

Detta innebär att styrelsen vid sidan av det ordinarie underhållet skall verka för att det årligen görs förbättringar eller investeringar som av medlemmarna upplevs som mervärden.

Måluppfyllnad
2007: Pergolan byggs framför hus 3
2008: Föreningen sponsrade del av kostnad nya markiser för medlemmarna
2009: Styrelsen utser ”egen trädgårdsmästare” och förnyar flertalet planteringar
2010: Gästlägenheten invigs, 70-års jubileum firades med att alla medlemmar fick 300 kr att handla för på ICA
2011: Gym och bastu färdigställs hus 5
2012: Föreningen anordnar för första gången stor loppis för allmänheten
2013: Lekstugan byggs och invigs
2014: Ny cykelparkering vid soprummet
2016: Gemensamhetslokalen börjar renoveras (slutfört 2017)
2017: Laddstolpar för el- och hybridbil sätts upp till sex stycken P-platser.
2018: Upprustning av tvättstuga hus 5.