Tvättstugor

I föreningen finns det två st tvättstugor, belägna i hus nr 1 och 5. Tvättstugan i ettans hus har två st torkrum och en varmmangel, tvättstugan i 5:ans hus har ett torkrum och en kallmangel. Alla medlemmar kan boka i båda tvättstugorna, dock ej samtidigt. Bokning sker genom att man antecknar sitt lägenhetsnummer på utanför respektive tvättstuga uppsatt bokningslista. Dagen är indelad i fyra olika tvättpass, och man får boka upp till tre stycken i en följd. Det är inte tillåtet att boka upp mer än ett tillfälle i förväg åt gången.

Tvättpass alla dagar:

Pass 1Pass 2Pass 3Pass 4
TvättTorkTvättTorkTvättTorkTvättTork
08:00 – 11:0008:00 – 12:0011:00 – 14:0012:00 – 15:0014:00 – 18:0015:00 – 19:0018:00 – 22:0019:00 – 22:30

Har tvättpasset inte påbörjats efter 1 timme, förfaller samtliga av den lägenhetsinnehavaren i följd bokade pass, och annan medlem får ta tiden i besittning. Anteckna i så fall ditt lgh-nr.

Skulle du vilja boka en annan tid, t.ex. om du vill börja tvätta kl 19.00, och inte vill riskera att någon annan tar ditt pass pga. 1-timmesregeln, går det bra att ”skydda ditt pass” genom att anteckna på bokningslistan ”från 19.00”.

Fler trivselregler:

  • Vi städar och håller snyggt i tvättstugorna efter varje tvättpass
  • Vi hjälper varandra genom att släppa in annan medlem i slutet av våra pass om det finns ledig kapacitet.
  • Vi pratar i första hand med varandra om ordningen i tvättstugorna
  • Det är inte tillåtet att skriva ”arga lappar” till varandra på föreningens anslagstavlor

Den som har sista tvättpasset/dag kan med fördel låta tvätt hänga kvar i torkrummen till morgonen efter.

Beakta även de i tvättstugorna uppsatta ordningsreglerna.

Felanmälan görs genom att ringa fastighetsservice, samt att man antecknar på bokningstavlan vad som är trasigt, datum, och att man har felanmält.

Medlem som upptäcker fel på maskin ska felanmäla detta!