Fiber utrustning

Här nedan ser ni vilken utrustning som kommer att installeras och levereras till varje lägenhet.

Ej på bild är TV-Boxen som de flesta behöver (vissa moderna TV-apparater klarar sig utan denna). TV-boxen kommer ni också få och den kopplas in i routern därefter själva TV-apparaten.

Fiber på väg!

Under hösten 2021 kommer Brf Bagaregården att byta ut sitt Koaxial nät (ComHem nät) till ett äkta fibernät komplett installation till varje lägenhet. Det nya nätet ska leverera TV, Bredband och telefoni med kapacitet upp till 1000/1000 mbit!

Samtliga lägenheter kommer att kollektivanslutas till en fast kostnad om 120 kr/lgh och månad – eget bredbandsabonnemang kommer då inte längre att behövas. Installationen beräknas vara avslutad och driftsatt kring månadsskiftet oktober/november 2021.

Nedan en bild från inkommande rördragning till Brf Bagaregården.

Smygkika på 2020 års årsredovisning

Omständigheterna kring rådande pandemi tvingar oss att senarelägga årsstämman till maj istället för som brukligt i slutet av april. Det innebär att vår årsredovisning tar lite längre tid på sig innan den kan antas av stämman.

För den som har svårt att hålla sig – eller av annan anledning behöver ha aktuell information om föreningens ekonomiska ställning och resultat – publicerar vi här en tjuvtitt på årsredovisningen för år 2020.

Det går bra att använda denna eller att hänvisa till densamma men kom ihåg att den ännu inte är färdiggranskad eller antagen av stämman.

Ordinarie årsstämma beräknas att hållas under andra halvan av maj.

Gamla julgranar

Föreningen kör iväg alla medlemmars julgranar till återvinningen – ni behöver inte köra själva! För att få med din gran: Lägg den på uteplatsen framför uppgång 5 A.

Vänligen släng inga gamla julgranar i skogen!

Julgran 2020

Två glada gubbar i färd med att installera årets gran, tack också till Elisabeth för hjälp med att hämta granen samt att rigga all julbelysning!

Projekt: Reparation entrégång

Entrén till uppgång 1 D där gången satt sig rejält.

En av de saker som gör vår bakgård så charmig är givetvis våra gångar av äkta bohuslänsk gatsten. Ålder och dåligt underarbete vid framförallt tidigare dräneringsarbete har dock gjort att stenarna vid vissa entréer sjunkit ihop med snubbelrisk som följd.

En dag i september var det dags att ta tag i en av de ”sämsta” entréerna – den vid uppgång 1 D.

Ny stensättning pågår efter att bärlagret reparerats.

Först spärrades entrén av och besökare och boende skyltades om till att använda uppgång 1 C och gå via källaren så länge. Därefter plockades stenytan som satt sig bort och sanden grävdes ur och ersattes med kross – en bättre fyllning för att erhålla stabilitet över tid. Efter paddning lades sanden åter för att nu tjäna som sättlager och stenläggningen återskapades.

Därefter fylldes alla fogar med ogräshämmande fogsand samt paddades den färdiga ytan ytterligare för att säkerställa att allt låg stabilt.

Mot granitblocket vid dörren blir skillnaden tydlig.
Färdigt! Blött då ytan vattnats för att bättre fylla fogarna med sand.

Den färdiga entrén kommer nu hålla i många år och med avsevärt mindre risk för att någon ska råka snubbla.

Då vår trädgårdsgång är gammal och entréerna många så finns det fler ytor att ta sig an och göra i ordning vilket vi hoppas få tid och ork till att göra allt eftersom.

Bagaregården bränner ris

Lördagen den 11 juli hade styrelsen för Brf Bagaregården en extra arbetsdag och hela dagen ägnades åt att städa kring vår trädgårdskompost.

Dagen var bestämd långt tidigare och planerad i minsta detalj. Ett oljefat hade införskaffats och byggts om till eldningstunna för att kunna bränna ris under säkra förhållanden. På morgonen kontrollerades att eldningsförbud inte rådde och hela evenemanget anmäldes till räddningstjänstens ledningscentral. Föreningen fick klartecken att elda under förutsättning att tunnan hela tiden bevakades samt att vatten fanns framme ifall behov att släcka skulle uppstå.

Då vi samlat ris och trädgårdsavfall i ”alla” år och bara lagt på hög så var det ett omfattande material som skulle brännas bort. Tunnan visade sig dock vara mycket effektiv och under de fyra första timmarna slukades många kubik grenar och sly.

Sedan kom brandkåren.

Tydligen hade så pass många ringt in till räddningstjänsten att trots att de redan var informerade valde att åka ut och titta. Ja, eller titta – det kom två enheter med fullt pådrag av sirener och blåljus med en tredje enhet på väg som sedan stoppades.

Efter syn på plats av ansvarig styrkeledare fick vi godkänt på hur brandplatsen organiserats och klartecken att elda vidare. Så styrelsen fortsatte ett par timmar till, tills tunnan var väl full av aska samt återstående ris bedömdes lite för färskt för att brinna bra, så där avslutades dagen.

Återstår en rejäl hög som får torka till sig tills i höst då vi hoppas kunna elda upp även denna rishög. Tack till alla som hjälpte till att göra fint i vår förening mitt under semestertiden!

Årsstämma i ”Corona style”

På grund av den rådande Corona-pandemin – med tillhörande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att inte samla för många personer för tätt – så fick styrelsen inför årsstämman 2020 leta efter en lämpligare lokal.

Alternativet att skjuta upp stämman fanns givetvis också, men det bedömdes kunna få flera oönskade effekter och krångla till årets fortsatta arbete. Dels så riskerade sittande ledamöter att bli kvar på mandat som de egentligen inte fått, och dels så skulle olika former av fullmakter och andra handlingar riskera att hinna bli ogiltiga – sammantaget så bedömde styrelsen att det var önskvärt att stämma kunde hållas.

Så det fick bli – i trädgården!

Årets stämmolokal iordningställd.

Styrelsen hade i kallelsen noga tryckt på att medlemmarna inte behövde komma mer än en person per hushåll samt att de som önskade aktivt skulle använda sig av utdelade fullmakter för att hålla nere antalet deltagare utan att minska röstantalet för mycket. Med årets hittills varmaste dag var det inga problem att locka ut medlemskåren, och hela 22 st röster kunde tillfogas röstlängden.

2020 års årstämma hölls utomhus.

Även om själva stämman relativt snabbt genomfördes då inga motioner eller andra inlämnade ärenden fanns att diskutera, så märke stämmodeltagarna att det ännu är tidigt på våren då det mot slutet snabbt blev kallare. Men med varmt kaffe och utdelade filtar kunde ändå stämman slutföras ca. kl. 19.30.

Årsredovisningen fastställdes, valen genomfördes enligt valberedningens förslag och avgående funktionärer avtackades.

Ett stort tack till alla deltagare för en väl genomförd årsstämma!