Projekt: Reparation entrégång

Entrén till uppgång 1 D där gången satt sig rejält.

En av de saker som gör vår bakgård så charmig är givetvis våra gångar av äkta bohuslänsk gatsten. Ålder och dåligt underarbete vid framförallt tidigare dräneringsarbete har dock gjort att stenarna vid vissa entréer sjunkit ihop med snubbelrisk som följd.

En dag i september var det dags att ta tag i en av de ”sämsta” entréerna – den vid uppgång 1 D.

Ny stensättning pågår efter att bärlagret reparerats.

Först spärrades entrén av och besökare och boende skyltades om till att använda uppgång 1 C och gå via källaren så länge. Därefter plockades stenytan som satt sig bort och sanden grävdes ur och ersattes med kross – en bättre fyllning för att erhålla stabilitet över tid. Efter paddning lades sanden åter för att nu tjäna som sättlager och stenläggningen återskapades.

Därefter fylldes alla fogar med ogräshämmande fogsand samt paddades den färdiga ytan ytterligare för att säkerställa att allt låg stabilt.

Mot granitblocket vid dörren blir skillnaden tydlig.
Färdigt! Blött då ytan vattnats för att bättre fylla fogarna med sand.

Den färdiga entrén kommer nu hålla i många år och med avsevärt mindre risk för att någon ska råka snubbla.

Då vår trädgårdsgång är gammal och entréerna många så finns det fler ytor att ta sig an och göra i ordning vilket vi hoppas få tid och ork till att göra allt eftersom.

Bagaregården bränner ris

Lördagen den 11 juli hade styrelsen för Brf Bagaregården en extra arbetsdag och hela dagen ägnades åt att städa kring vår trädgårdskompost.

Dagen var bestämd långt tidigare och planerad i minsta detalj. Ett oljefat hade införskaffats och byggts om till eldningstunna för att kunna bränna ris under säkra förhållanden. På morgonen kontrollerades att eldningsförbud inte rådde och hela evenemanget anmäldes till räddningstjänstens ledningscentral. Föreningen fick klartecken att elda under förutsättning att tunnan hela tiden bevakades samt att vatten fanns framme ifall behov att släcka skulle uppstå.

Då vi samlat ris och trädgårdsavfall i ”alla” år och bara lagt på hög så var det ett omfattande material som skulle brännas bort. Tunnan visade sig dock vara mycket effektiv och under de fyra första timmarna slukades många kubik grenar och sly.

Sedan kom brandkåren.

Tydligen hade så pass många ringt in till räddningstjänsten att trots att de redan var informerade valde att åka ut och titta. Ja, eller titta – det kom två enheter med fullt pådrag av sirener och blåljus med en tredje enhet på väg som sedan stoppades.

Efter syn på plats av ansvarig styrkeledare fick vi godkänt på hur brandplatsen organiserats och klartecken att elda vidare. Så styrelsen fortsatte ett par timmar till, tills tunnan var väl full av aska samt återstående ris bedömdes lite för färskt för att brinna bra, så där avslutades dagen.

Återstår en rejäl hög som får torka till sig tills i höst då vi hoppas kunna elda upp även denna rishög. Tack till alla som hjälpte till att göra fint i vår förening mitt under semestertiden!

Årsstämma i ”Corona style”

På grund av den rådande Corona-pandemin – med tillhörande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att inte samla för många personer för tätt – så fick styrelsen inför årsstämman 2020 leta efter en lämpligare lokal.

Alternativet att skjuta upp stämman fanns givetvis också, men det bedömdes kunna få flera oönskade effekter och krångla till årets fortsatta arbete. Dels så riskerade sittande ledamöter att bli kvar på mandat som de egentligen inte fått, och dels så skulle olika former av fullmakter och andra handlingar riskera att hinna bli ogiltiga – sammantaget så bedömde styrelsen att det var önskvärt att stämma kunde hållas.

Så det fick bli – i trädgården!

Årets stämmolokal iordningställd.

Styrelsen hade i kallelsen noga tryckt på att medlemmarna inte behövde komma mer än en person per hushåll samt att de som önskade aktivt skulle använda sig av utdelade fullmakter för att hålla nere antalet deltagare utan att minska röstantalet för mycket. Med årets hittills varmaste dag var det inga problem att locka ut medlemskåren, och hela 22 st röster kunde tillfogas röstlängden.

2020 års årstämma hölls utomhus.

Även om själva stämman relativt snabbt genomfördes då inga motioner eller andra inlämnade ärenden fanns att diskutera, så märke stämmodeltagarna att det ännu är tidigt på våren då det mot slutet snabbt blev kallare. Men med varmt kaffe och utdelade filtar kunde ändå stämman slutföras ca. kl. 19.30.

Årsredovisningen fastställdes, valen genomfördes enligt valberedningens förslag och avgående funktionärer avtackades.

Ett stort tack till alla deltagare för en väl genomförd årsstämma!

Tjuvtitta på årsredovisning 2019

Styrelsen har nu färdigställt och undertecknat 2019 års årsredovisning. De närmaste veckorna kommer den samt allt bokföringsmaterial och andra underlag passera föreningens två revisorer för granskning. Men redan nu kan du tjuvtitta på redovisningen!

Vänligen observera att detta är en förhandstitt som ännu ej är antagen av stämman.

Mycket nöje!

Grattis Brf Bagaregården – 80 år!

Vår bostadsrättsförening är en av HSB: s allra första föreningar, närmare bestämt den 5:e de byggde i Göteborg, och nu 2019 har vi funnits i hela 80 år! Ett stort grattis till föreningen, och ett lika stort grattis till alla er medlemmar som idag bor och äger andelar i BRF: n!

År 2010 firade vi 70 år tillsammans med ICA Kvantum och även i år har styrelsen en liten födelsedagspresent eller julklapp med anledning av föreningens bemärkelsedag!

Men hur var det nu, när fyller en förening egentligen år? Om vi var 70 år för 9 år sedan, hur kan vi vara 80 år nu? Låt oss gräva lite i föreningens arkiv och titta lite närmare på föreningens start:

1938-11-09 Konstituerande möte hålls där själva föreningen bildas. Vår förste ordförande: Herr Anders K Andréasson. 1939-03-27 Styrelsen köper tomten för 640 000 kr.

1939-12-13 Föreningen övertar byggnaderna från HSB Göteborg, och äger nu både mark och byggnader.

1941-03-24 Första årsmötet hålls i Redbergsgården och man avhandlar första årsredovisningen (1940).

Så hur gammal föreningen är blir till viss del en filosofisk fråga beroende på vad man räknar som själva födelsen. Och jämför man med hur åldern beräknas för oss levande, så kan vi ju konstatera att ev. avtal eller överenskommelser om att skaffa, eller för all del själva tillverkningen inte brukar räknas utan man räknar ju från när barnet tittar fram så att säga…

Klarare? Kanske inte – men om den första årsredovisningen avser år 1940 så blir årsredovisningen för år 2019 den 80:e i ordningen. Därmed är föreningen bevisat minst 80 år!

Adventsstämning!

Traditionen med att få föreningens julgran på plats första söndagen i Advent fortlever. Några i styrelsen och förtroendemannen slöt upp för att rigga både gran och ljusslingor.

Så ta en promenad i decembermörkret och kika gärna på det nya inslaget som är en ljusslinga i buskarna vid hus 1.

Glad Advent!

Tack alla…

..som kom och bidrog på lördagens höststäddag. Många av de vanliga bestyren klarades av en stadig styrka av medlemmar, och vi har nu en förening rustad för västsvensk höst och vinter. Dagen avslutades traditionsenligt med grillning på gången samt deltagarelotteri.

Vinnare av presentkort på ICA blev Joanna, lgh 47 och Elisabeth, lgh 22. Grattis till er!