Att bo i bostadsrätt

När man bor i bostadsrätt innebär det att man har ett delat ägande med sina grannar av hela fastigheten och ingår i en gemenskap. Juridiskt sett så äger man en andel i föreningens tillgångar och skulder motsvarande storleken på sin lägenhet, det är detta som är det s.k. andelstalet. I och med att vi alla är ägare så tar vi också gemensamt ansvar för föreningens egendom.

Det innebär givetvis att vi är rädda om maskiner och utrustning men också att vi alla ser efter allmän ordning på tomten, gatan och i våra gemensamma utrymmen. Du kan själv påverka ditt boende eller föreningens utveckling genom att motionera till årsstämman eller engagera dig i styrelsen.

Brf Bagaregården har i många år arbetar mycket aktivt med att stärka föreningens ekonomi för att skapa trygghet inför framtiden. Vår förening är väfinansierad, lågt belånad och med välunderhållna hus. Vi klarar idag både att amortera, underhålla och nyinvestera i flera olika projekt som ökar värdet av att bo hos oss – allt för egna pengar.

Jämför oss gärna med andra föreningar!