Historia

När du besöker vår förening skall du veta att du rör dig på och kring historisk mark! 
                                                                   
Vid kyrkbacken, mittemot Härlanda kyrka, finns ruinerna efter en kyrka, som byggdes under 1100-talet. Detta gör den till en av Göteborgsregionens äldsta kyrkobyggnader. Enligt skrifterna sträckte sig församlingen ner till Göta Älv, omfattade Sävenäs, Partille och Vidkärr och hade gräns mot såväl Råda som Mölndal. Kyrkan var samtida med Gamla Lödöse – första föregångaren till dagens Göteborg.

År 1542 revs kyrkan på Gustav Vasas befallning. Troligen var detta i samband med att staden Älvsborg hade anlagts och innevånarna i Nya Lödöse beordrades att flytta. Nya Lödöse, som blev stad på 1400-talet, låg vid Säveåns mynning i Göta Älv – där Gamle-stadstorget och SKF: s huvudkontor ligger idag. Trots att man senare fick nytt privilegie-brev återhämtade sig Nya Lödöse aldrig, och slutet för staden kom 1624. Denna gång var det Gustav II Adolf som beordrade innevånarna att flytta till det som är dagens Göteborg.

Bondgårdar, landerier och herrgårdar dominerade sedan vårt område och man kan säga att Härlanda på allvar började bebyggas först på 1920-talet med en kulm under 1930-talet.

Sävenäs och Bagaregården – ett gränsfall

Sävenäs omnämns alltså mycket tidigt som ”eget” område och avgränsas i norr av Säveån, som mynnar ut i Göta älv i skydd av Sävaholmen. På andra sidan motorvägen och järnvägsspåren ligger också Sävenäs Landeri med anor från 1600-talet. Denna byggnad utgör idag en del av SKF: s kursgård. Sävenäsgatan ligger alltså på rätt ställe!
Landeriet Bagaregården, efter vilket föreningen fått sitt namn, låg på Härlanda Bys marker och kallades ända in på 1800-talet Härlanda. Detta är anledningen till att Bagaregården inte ligger i Bagaregården – om än förvirrande. Gränsen går uppe på berget i grönområdet.
Sen var det här med att Härlanda By 1474 donerades till Nya Lödöse (Gamlestaden) som på den tiden låg på Kvibergs marker…

Klassisk mark för HSB

Även för HSB är vårt område klassisk mark.

  • 1925-1926 byggde HSB sina första bostadslägenheter på Sofiagatan i Bagaregården. Det väckte stor uppmärksamhet att alla lägenheterna utrustades med dusch.
  • 1933 byggdes de första trädgårdslägenheterna längs Munkebäcksgatan. Arkitekturen väckte starka känslor och husen fick länge heta ”Rävfarmen” i folkmun.
  • 1939 byggdes vår förening. Det revolutionerande denna gång var att alla badrummen fick fönster. Dessutom var det första gången som det fanns separat lägg- och strykrum. ”Därest husmodern så önskar kan hon nu göra i ordning sin tvätt i ett sammanhang” löd reklamtexten.

Här kan du läsa Brf Bagaregårdens första årsredovisning!

Se en film om hur HSB byggde i vårt område!

Här kan du läsa komplett historik över väsentliga händelser i föreningen år 1940-2023