Felanmälan

Brf Bagaregården har avtal med HSB Fastighetsservice om den löpande skötseln av våra fastigheter och tomt, t.ex: Löpande trädgårdsskötsel, gräsklippning, ogräsrensning, trappstädning, snö & halkbekämpning. Det är också HSB Fastighetsservice eller av dem anlitade entreprenörer som utför mindre reparationer, byter lampor, justerar dörrstängare mm. Uppstår det något fel i t.ex. tvättstugor, trapphus och/eller källargångar skall du själv snarast kontakta:

Felanmälan via telefon

010-442 24 24

Felanmälan via webben
Välj ”Bagaregården”
och fyll i formuläret.

Vid akuta fel efter kontorstid kontakta Securitas på 010 – 470 55 98. Akuta fel kan t ex vara en vattenläcka eller strömavbrott.

OBS! Vid större fel/händelser (t.ex. vattenskador) eller skadegörelse skall naturligtvis även styrelsen informeras.

I vårt avtal med Fastighetsservice ingår även att du kan få hjälp med vissa saker i din lägenhet. Vissa av dessa tjänster är kostnadsfria andra kan utföras mot betalning. Styrelsen kan informera men du kan också själv höra med Kundtjänst på telefon enligt ovan.

Exempel på tjänster som ingår:
Rensning vid stopp i golvbrunn eller WC, ompackning läckande kranar, reparation eller utbyte läckande spolanordning WC.

Exempel på tjänster som förmånligt kan köpas:
Fönsterputsning, städning.