Felanmälan

Förtroendeman är oftast enklaste och snabbaste vägen att gå med en felanmälan, för kontaktuppgifter se anslagstavlan utanför expeditionen. Om förtroendeman bedömer att extern expertis behövs så ombesörjer han det, d v s du behöver inte felanmäla vidare själv.

För frågor/felanmälan/support:
TV: Kalejdo Ring 0771 19 17 00, knappval 4 och sedan 7
Bredband: Bahnhof Ring 010 510 00 00

Felanmälan går också att göra direkt till HSB fastighetsservice enligt nedan:

Felanmälan via telefon HSB

010-442 24 24

Felanmälan via webben HSB
Välj ”Bagaregården”
och fyll i formuläret.

Det är viktigt att vi hjälps åt att felanmäla de brister eller fel vi upptäcker så att vi alla kan lita på att tvättstugor, skalskydd mm fungerar!

Vid akuta fel efter kontorstid kontakta Securitas på 010 – 470 55 98. Akuta fel kan t ex vara en vattenläcka eller strömavbrott.

OBS! Vid större fel/händelser (t.ex. vattenskador) eller skadegörelse skall naturligtvis även styrelsen informeras.

I vårt avtal med Fastighetsservice ingår även att du kan få hjälp med vissa saker i din lägenhet. Vissa av dessa tjänster är kostnadsfria andra kan utföras mot betalning. Styrelsen kan informera men du kan också själv höra med Kundtjänst på telefon enligt ovan.

Exempel på tjänster som ingår:
Rensning vid stopp i golvbrunn eller WC, ompackning läckande kranar, reparation eller utbyte läckande spolanordning WC.

Exempel på tjänster som förmånligt kan köpas:
Fönsterputsning, städning.