Gemensamma uteplatser

Föreningen har totalt fem st gemensamma uteplatser. Möbler till dessa ställs ut på vårdagen och tas in på höstdagen, dynor (finns i källargång mitt emot varje uteplats) tas ut och in av den disponerande medlemmen vid varje tillfälle. Det är fritt att flytta utemöbler mellan platserna om man behöver fler sittplatser, det hör dock till god ton att efteråt tillse att samtliga uteplatser lämnas med var sin sittgrupp. Uteplatsen framför 1 A är tillgänglig utan trappa. Uteplatserna går ej att boka.

Eluttag finns på alla uteplatser utom den vid 1 A. Uttaget är kopplat över skymningsrelä, vilket innebär att ström finns endast då övrig utebelysning tänds. Önskas ström dagtid går det bra att styra reläet från elcentralen i 3:ans hus, kontakta styrelse eller förtroendeman för hjälp med detta.

Fest och glam hålls med hänsyn till övriga medlemmar. Tänk på att det ofta blir stökigt om många gäster springer ut och in i trappuppgångarna för att låna toalett, bättre att hänvisa till WC vid föreningslokalen, ingång via källargavel 3 D.

Sommar 2013 Pergolan

Uteplatser