Information för mäklare

Till mäklare vid överlåtelse i HSB Brf Bagaregården

Vi är en HSB förening men förvaltningen sköts av en extern förvaltare som heter Bättre BRF AB. Niclas Jonsson är förvaltare och kan svara på det mesta rörande föreningen/lägenheterna. Kontaktuppgifter förutom föreningens mejl (som läses av ca 1 ggr vecka) är:

 • Bättre BRF AB, Niclas Jonsson 031-386 99 75; info@battrebrf.se
 • Föreningens ordförande 2021-2022 är Styrbjörn Såtvik, tel 0733-38 75 17.

Det är fritt fram att ringa, även för eventuella spekulanter om de har frågor.

Skicka överlåteseavtal till:
Brf Bagaregården
Sävenäsgatan 3 D, gaveln
416 72 GÖTEBORG

Lägenheterna

Lgh nr 1-20; 23-28; 31,32, 34-39; 42-47
Storlek: 48,5 m2, Andelstal/andel av årsavgift 2,03842, Avgift 3 787 kr/mån.

Lgh nr 21, 22, 29, 30
Storlek: 47 m2, Andelstal/andel av årsavgift 1,97867, Avgift 3 676 kr/mån.

Lgh nr 40, 41 och 48
Storlek: 60 m2, Andelstal/andel av årsavgift 2,45773, Avgift 4 566 kr/mån.

Lgh 33
Storlek: 60 + 34,5 m2, Andelstal/andel av årsavgift 3,17524, Avgift 5 899 kr/mån.

Avgiften inkluderar värme, VA, Kabel-TV.
Ingen inre fond finns.

Viktigt att känna till

Föreningen äger elnätet i fastigheterna, detta innebär att vi är elhandlare jämtemot medlemmarna. Medlemmarna betalar ingen nätavgift till Göteborgs energi, och kan heller inte teckna egna elavtal med någon leverantör. Elen faktureras på månadsavin och eftersom vi tillsammans delar på 3 nätavgifter (tre hus) istället för att medlemmarna har egna (48 st) så blir detta billigare för medlemmen. Jämfört med ett traditionellt lägenhetsboende där alla har egna abonnemang är våra medlemmars kostnad för hushållsel totalt sett ca 25 % lägre.

Vid ägarbyte

Avflyttande medlem: Betalar månadsavgiften och elavgiften avflyttande månad som vanligt. Gör själv upp med köparen om månadsavgiften skall delas vid inflyttning mitt i månaden. DELA EJ UPP ELAVGIFTEN! Elen avläses av oss utflyttningsdagen och regleras nästkommande månad med säljaren som då får en slutfaktura från oss på överlåtelseavgift och överskjutande/understigande el.

Se till att säljarens blivande adress framgår av köpekontrakt.

Om föreningen

Vår ekonomi är mycket stark och vi gör bra resultat, pengar som vi återinvesterar i föreningen genom att amortera, underhålla hus och mark, samt öka ”värdet” av att bo hos oss genom lite olika projekt. Amorteringarna uppgick under 2020 till 700 000 kr, och vi beräknar att vi kommer bli helt skuldfria år 2021. Ekonomin sköts med målsättningen ”inga nya lån”, dvs. våra åtgärder enligt underhållsplan skall vara 100 % egenfinansierade. Underhållsplanen är på 5, 10 respektive 30 år.

Strategin medför att vi periodvis håller mindre kapital i kassa än genomsnittsföreningen vilket tillsammans med god planering och framförhållning har visat sig vara framgångsrikt.

Föreningens fastigheter är i mycket gott skick och styrelsen genomför årligen en komplett underhållsbesiktning av föreningen.

År 2020 har föreningen genomfört förhållandevis många olika projekt och underhållsåtgärder:

 • OVK Mätning, justeringar, utbyte av vissa fläktar och slutbesiktning. Ventilationen är nu godkänd till och med år 2026.
 • En ny energideklaration är gjord, nästa ska göras år 2030.
 • All belysning längs med Sävenäsgatan har bytts ut till LED och ger nu bättre ljus till lägre energikostnad.
 • Tvättstugan i hus 1 har fått ett skåp för tvättmedelsförvaring
 • Samtliga balkongfronter har tvättats
 • En ny cykelparkering under tak har byggts vid gaveln 3 D, komplett med gästplatser för arrangemang i lokalen.
 • Ny rörelsestyrd trapphusbelysning testas i uppgång 3A och 3B.
 • Ett nytt förvaringsrum har byggts i anslutning till föreningslokalen för extra stolar, bord och mötes materiel.
 • Fyra lgh har fått nya altandörrar, nu har de flesta lägenheterna på vån 1 nya dörrar i högsta säkerhetsklass.
 • Vid 5 D har ett stort antal träd tagits ner för att få bättre solljus till 5C och 5D.
 • Föreningen har upphandlat fastighetsskötsel och städavtalen. Fastighetsskötseln ligger kvar hos HSB men på städsidan har föreningen en ny entreprenör från 2021-01-01: Express Bygg och fastighetsservice AB.

År 2021 hoppas vi kunna besluta om en ny bredbandslösning med fiber: projektering och utredning sammanställs just nu och underlag beräknas kunna presenteras för beslut på årsstämman i april 2021. Dessutom planeras för ett partiellt stambyte där vi byter vissa delar av synliga avloppsstammar i källarna som är i dåligt skick vartefter hela systemet kommer att spolas (gjordes år 2007 senast). Men framför allt beräknas föreningens samtliga skulder slutbetalas under året vartefter vi kan titulera oss ”Skuldfri förening” med en avgiftssänkning i december att se fram emot!

2017 försågs 6 st p-platser med laddstolpe för elbil/laddhybrid. Stolparna går även att ansluta till motorvärmare.

Vi har hela tiden diverse mindre projekt på vår ”önskelista” som betas av i takt med att ekonomiska resurser frigörs. Nästa riktigt stora underhåll ser ut att komma någon gång år 2025-2028, då är det åter dags för ett fasadunderhåll samt takomläggning alla hus. Stambyte teoretiskt 60 – 80 års intervall skulle ge nästa tillfälle någon gång mellan år 2044 och 2064.

Komplett stambyte gjordes 1984, stammarna spolades och filmades 2007 utan att man fann något anmärkningsvärt. Våra stammar är ej speciellt hårt belastade (små lägenheter, end. 2 vån). Vid badrums- och köksrenoveringar som medlemmar själva låter utföra, bekostar föreningen partiellt stambyte. Således byts de mest kritiska delarna (golvbrunn och anslutningar stam) löpande.

Dokument

Årsredovisningar och energideklaration finns under sektion ”Föreningen” på startsidan. Nya årsredovisningar publiceras först efter att stämman antagit dessa, men finns oftast klara redan i början av februari varje år. Efterhör med föreningens förvaltare om du får ett klientuppdrag tidigt på året. Övriga dokument som t.ex. OVK-protokoll, föreningsanalys m fl. fås på begäran.

Extra faciliteter

Laddstolpar för el/hybridbil: Sex stycken P-platser är utrustade med laddmöjlighet för miljöbil.

Föreningslokal (Hus 3): Bokningsbar för möten och fest, annars alltid öppen som medlemmarnas extra vardagsrum. Bagaregårdens finaste gemensamhetslokal?

Bastu och relax (Hus 5): Väl tilltagen och fräsch bastu både för de inbitna eller de som vill ha en skön start på festkvällen.

Gym (Hus 5): Relativt stort och välutrustat gym som löpande städas och underhålls av föreningen.

Övernattningslägenhet (Hus 1): Lägenheten (kallad ”gästrummet”) är komplett med badrum, trinettkök och sovrumsdel, permanent inredd med en familjesäng (2+1). Plats för ytterligare extrasäng/madrass finns. Lägenheten kan även disponeras som evakueringsbostad för medlemmar som gör mer omfattande renoveringar i sin lägenhet. Mysigt och lyxigt inredd!

Gemensamma uteplatser: Föreningen har totalt fem stycken gemensamma uteplatser som möbleras av föreningen.

Övrigt

Hos oss bor man bekvämt, det är lätt att hyra parkering av oss eller stå på Lilla Munkebäcksgatan gratis, vi går och handlar på ICA medans vattnet kokar upp på spisen, vi har en dygnet runt öppen mack 5 min bort, vi har en naturlig bakgård av storlek vilken man sällan finner så pass centralt.

Kommunikationer

Göteborgs stad har numera tre stycken pendeltågsstationer förutom centralen (Liseberg, Gamlestaden och Sävenäs) varav den ena ligger hos oss! Efter 4 min promenad tar det endast ytterligare 4 min med tåget in till centralstationen, resan är direkt och utan stopp (Alingsåspendeln, hållplats ”Sävenäs Station”).

Dessutom går det många ”partillebussar” in till city (6 min) från motet. För aktuell info se västtrafiks hemsida.

Spårvagn 1, 3 och buss 17 från Härlanda hållplats (10 min promenad dit), till centralen ca 10 min.

Spårvagn 5 från Munkebäcks torg till korsvägen och Liseberg, tid ca 10 minuter.

Bil, enkelt att hitta hit, snabbt ute på leden.

Cykel: Den östra huvudleden i cykelbanenätet korsar infarten till Sävenäsgatan

Gå: Till stan 25 min.

Parkering

Parkering har vi 24 st egna, går att hyra av föreningen för 350 kr/mån (vanlig) eller 500 kr/mån (med laddstolpe) (2021). Föreningen har ibland kö. En köpare kan ”sätta upp sig” redan innan tillträdet om kontrakt skrivits.

Övriga avgifter

Överlåtelseavgift: Betalas av säljaren, 1 190 kr (2021).

Pantsättningsavgift: Betalas av köparen, 476 kr/pant (2021).

Andrahandsuthyrningsavgift: 397 kr/månad (2021)

Diverse

Bredband kan tecknas hur man vill, men vi har Comhem förberett i huset.

Tekniska förvaltningstjänster köps in av HSB (skötsel trädgård, felanmälan) samt Express Bygg & Fastighet AB (Städning).

Mer information finns att hämta på www.bagaregarden.org