Stadgar

Föreningens stadgar är ett juridiskt dokument som reglerar villkoren för medlemskapet samt regler för stämman och styrelsens arbete. Mycket information om de frågor som tas upp i stadgarna finns presenterade i enklare form på andra ställen här på hemsidan.

Det är inte nödvändigt att man som medlem kan hela sin förenings stadga, men man ska veta att den finns och vad den berör. Brf Bagaregårdens stadgar är ganska enkel att läsa och förstå, och den utgår från HSB:s normalstadgar. Stadgarna tar bl.a. upp:

  • Föreningens firma och ändamål
  • Bestämmelser om medlemskapet
  • Föreningens organisation
  • Bostadsrättshavarens skyldigheter
  • Bostadsrättshavarens rättigheter

Läs föreningens stadga HÄR.

Läs bostadsrättslagen HÄR

Läs lagen om ekonomiska föreningar HÄR