Parkering

Brf Bagaregården arrenderar genom ett avtal med Trafikkontoret i Göteborgs Stad hela Sävenäsgatan. Detta arrende gör det möjligt för oss att hyra ut parkeringsplatser längs med gatan. För att få hyra en parkeringsplats måste man vara boende i föreningen. En P-plats hyrs ut på obestämd tid, och kan normalt inte sägas upp från föreningens sida. Däremot får man vara beredd på att byta plats, då vi ibland stuvar om uthyrningarna. Omflyttning sker dels för att undvika att boende får plats för långt bort från ”sitt” hus, men också för att släppa fram el- och laddhybridbilar till laddplatserna. Medlem kan säga upp sin plats med en (1) månads uppsägningstid.laddstolpe

Inom föreningen finns det 24 egna uthyrningsplatser. Sex stycken är utrustade med laddstolpe för el- eller laddhybridbil. Föreningen har endast en parkeringskö, önskas laddplats så stuvar vi om bland uthyrningarna när du kommit fram i kön. Uppskattad kötid är 12 månader.

Parkeringsplats kostar 350 kr/månad, laddplats kostar totalt 500 kr/månad (förbrukad el tillkommer, hyror gällande år 2020). Parkeringshyran debiteras i förskott på den vanliga avgiftsavin.

Anmäl intresse för parkeringsplats här.

Gästparkering

Brf Bagaregården har en gästparkering, plats nr 12. P-platsen är avgiftsbelagd och betalas med någon av tjänsterna SMSPark eller Easypark. P-platsen är avsedd för våra gäster och besökare och alltså inte för våra egna bilar. För att få stå här krävs att man betalar avgiften samt har synligt i framrutan lagt ett parkeringstillstånd. Varje lägenhet får nytt parkeringstillstånd i takt med att de befintliga blir ogiltiga. Hör av dig till styrelsen om du tappat bort ditt P-tillstånd!

Parkeringsövervakning

Ordningen på gatan och kontroll av p-tillstånd sköts av Controlla, tel 031–23 00 00. Hit kan du ringa om någon står på din hyrda plats eller om något fordon står på annan ej tillåten plats på gatan. Styrelsen kan tyvärr inte hjälpa dig om du har fått parkeringsböter utan du får själv ta kontakt med Controlla.

Snöröjning

Innehavaren av parkeringsplats sköter själv snöskottning av den egna P-platsen. Skyfflar och sopborstar finns att låna i redskapsförrådet beläget på gaveln 1 D. Skötsel av övriga områden (gata/trottoarer) handhas av HSB Fastighetsservice.

Biltvätt

Av miljöskäl får tvätt av bil inte ske på gatan! Utmärkt service med handtvätt finns hos Mekonomen beläget vid infarten till Kaggeledstorget. Circle K har automattvätt.