Sommarprojekt: Bygga ny stödmur framför hus 5

Styrelsen hade uppenbarligen energi kvar efter vårens lyckade renovering av tvättstugan, så de hade beslutat att den gamla stödmuren framför 5:ans rabatt skulle bytas ut. Arbetet bokades in till söndagen den 8 juli och beräknades ta hela dagen.

Kl 9.00 står arbetslaget redo: Kenneth, Daniel, David, Karin, Lotta och Niclas. Med spett, kofot och motorsåg rivs i rask takt befintliga slipers bort och lastas på släpkärra för omgående transport till tipp. Två fulla lass blir det till sist – och lika många vändor till byggmarknaden för inköp av nytt miljövänligare byggtimmer.

Karin fixade lunch åt hela gänget, grillade hamburgare, och sedan gick hela dagen åt innan vi till slut vid 19-tiden äntligen blev klara. Trötta men glada avslutade vi med pizza innan slutstädning och undanplockning av verktyg. 

Renovering tvättstugan i hus 5

Långhelg med superväder och många Bagaregårdare har åkt iväg till släkt eller stugor på landet. Andra är kvar hemma, påtar i sina trädgårdar och njuter av semesterkänslan som sköljer över föreningen.

Men inte alla… några tappra Bagaregårdshjältar trotsar sommarvädret och arbetar för fullt med att iordningställa tvättstugan i hus 5. Efter vårvinterns maskinhaveri så är nu två nya tvättmaskiner och en ny torktumlare beställda och dessa maskiner kommer i nästa vecka. Men trist vore väl att ställa in nya maskiner utan att passa på att fräscha upp ytskikten i tvättstugan. Det blir kakel på väggarna i torkrummet, alla tak målas om och ny färg på väggar och fönster. Ny belysning i alla rum samt dessutom en liten specialare – låsbara skåp för tvättmedel så att medlemmarna som har längst att gå med sin tvätt skall slippa kånka tvättmedelspaketen fram och tillbaka. Allt skall vara klart i slutet av nästa vecka så det blir långa dagar för alla inblandade hjältar fram tills dess.

Årsstämman

Stamma 2018 nr 2

Så gick 2018 års stämma av stapeln på torsdagskvällen. Stämman var satt att starta kl 18.30 men medlemmarna började droppa in från klockan 18.00 och lotsades då via köket där smörgåstårta, dryck och fika stod uppdukat.

Stämman inleddes med att föreningens ordförande Lotta Persson hälsade alla välkomna och efter hon förkunnat stämman öppnad valdes inbjudne Kågan Karlsson att sitta ordförande under stämman.

Röstlängden fastställdes till 19 närvarande röster och efter att stämman konstituerat sig i behörig ordning var det så dags för styrelsens årsredovisning.

Lotta höll själv i första delen med föreningens vision och mål samt förvaltningsberättelsen, därefter tog Niclas i egenskap av förvaltare vid och gick igenom 2017 års siffror. Stämman fastställde årsredovisningen samt styrelsens dispositionsförslag och därefter beviljades styrelsens ledamöter enhälligt ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Som ny ledamot valdes Max Själander från lägenhet nr 7 in och Karin Gustafsson lägenhet 12 omvaldes för en ny period om 2 år. Lotta Persson och David Lundback har ett år kvar på sina mandat.

Till nya suppleanter valdes Karin Pernmyr (lgh 4) och Lise-Lotte Jansson (lgh 24). Huvudrevisor Peter Erixzon omvaldes på ett år och ny förtroendevald revisor blev Daniel Björklund (lgh 37). Valberedning blev Maja (lgh 18) och Ulf (lgh 44).

Inga motioner hade inkommit men styrelsens proposition antogs av stämman enligt styrelsens förslag.

Därefter avtackades och premierades avgående ledamöter och de medlemmar som har haft andra ideella uppdrag inom föreningen med blommor och gåvor varpå stämman avslutades.

Efter stämman redovisade Niclas vinnarna från nutidsorienteringen i höstas samt att Lotta hade lite ytterligare information till medlemmarna bl.a inför kommande städdag och loppis.

På det hela taget var årets stämma en trevlig tillställning och föreningsmedlemmarna syntes mycket nöjda när de kring 20.30 fick återvända hem till sina lägenheter.

Utsikt för 2018

Knappt två månader in på det nya året och ovanligt nog har vi lite vinter utanför fönstren i föreningen. Fint med snö som lyser upp men faktum är att det redan har blivit så pass mycket ljusare ändå att nu längtar man nästan hellre efter vårens ankomst!

Nytt år betyder också bokslut och summering. 2017 är i stort sett färdigräknat men vi väntar fortfarande på den sista utbetalningen avseende stödet till vårt projekt laddstolpar från Naturvårdsverket. Projektet hör till år 2017 och därför vill vi boka in beloppet det året varför bokslutet får avvakta den processen. Det senaste beskedet är att utbetalningen kommer administreras vid månadsskiftet februari/mars.

Vi har givetvis ändå en prognos för resultatet 2017, och den ligger på ett plus strax under 100 000 kr. Återigen ett mycket bra resultat där vi klarar av att redovisa plus trots stora och ambitiösa projekt under fjolåret.

2018 planeras renovering av tvättstugan i hus 5. Det kommer bli maskinbyten, nya armaturer samt ytskiktsrenovering. Planeras att utföras under första halvåret.

Därefter har vi ett byte av armaturer i trapphusen på önskelistan. Faktum är att vi har smygstartat detta – tre olika modeller av nya armaturer har köpts in och monterats i olika trapphus hus 1. Resultatet skall sedan utvärderas och alla trapphus beräknas ha fått ny belysning inom året.

Vår för BRF mycket ovanliga strategi att alla projekt och allt underhåll skall vara fullt ut finansierade samtidigt som befintliga lån skall amorteras bort helt tuffar på helt enligt plan och vi har nu mindre än fyra år kvar innan vi kan titulera oss ”Skuldfri förening”. Att envist hålla denna linje samtidigt som räntorna har varit historiskt låga under lång tid och marknaden översvämmats av ”billiga lån” har inte alltid tagits emot med öppna armar av omvärlden. Nu, med så kort tid kvar samt allt fler signaler om att lågränteperioden troligen går mot sitt slut låter det helt annorlunda. Mäklarna lyfter numera alltid fram vår ekonomi som unikt stark och fler och fler föreningar hör av sig och undrar hur vi gjort för att komma till dagens situation.

Oavsett vad man tror kring framtida räntor och dess påverkan på månadsavgiften i sin förening så har våra medlemmar snart inget kvar att debattera om. Vi tänker checka ut från bankens låneavdelning hösten år 2021. Förhoppningsvis för att aldrig mera återvända.

Projekt Laddstolpar – en bildkavalkad

Sedan en tid tillbaka är våra laddstolpar driftsatta och projektet är därmed avslutat. Det har blivit tre stycken stolpar som var och en betjänar två platser = sex platser totalt! Brf Bagaregården har därmed genomfört ännu en åtgärd i enlighet med vårt långsiktiga miljöarbete som startade redan 1998 med införandet av full sortering i soprummet. Dessutom visar stolparna att vi är en förening som ständigt utvecklas och positionerar sig väl för framtiden!

Investeringen har fått stöd av Naturvårdsverket genom deras satsning Klimatklivet.

Klimatklivet

Bilder från projektet följer:

IMG 3690
IMG 3704
IMG 4043
Stolpe nr 3

Oväder och ”damage control”

Fredagen den 15 september drabbades vårt område av en hagel och regnskur som var något av det värsta vi sett. Ett intensivt haglande (hagel stora som puttekulor!), regnande samt åska och blixtrar under nästan en hel timma, därefter ihärdigt regnande några timmar till, förvandlade föreningens gångvägar till små floder och bilvägarna i vårt närområde blev helt oframkomliga. Köpcentrumet Allum utrymdes då det forsade in vatten i butikerna och elen slogs ut, uppe i Björndammsterrassen fick en förening vattenskador i 20-talet lägenheter då det forsade in vatten från bergssidan till bostäderna på 4: e våning under ett par timmars tid innan räddningstjänsten kunde avsätta resurs att pumpa bort vattenmassorna.

Dagen efter var det dags att inspektera föreningens eventuella skador efter ovädret. Det visade sig att vi klarat oss väldigt bra, inget vatten hade trängt in i källare eller dyligt. Dock så uppmärksammades att stenläggningen framför entré 5 C hade sjunkit undan rejält. Denna typ av skador brukar tyda på att ett underliggande rör gått sönder och börjat transportera iväg jordmassor. I vårt fall är det troligen ett dagvattenrör, vars flöde under regnovädret var rejält starkt.

Filmning av röret är beställt, i avvaktan på resultatet från den undersökningen har idag stenläggningen lagats provisoriskt. Bilder nedan, håll till godo!

IMG 3652
IMG 3658
IMG 3662
IMG 3663
IMG 3665
IMG 3666
IMG 3667
IMG 3668

Laddstolpar för elbil på gång till föreningen

Styrelsen har en tid arbetat för att kunna investera i laddstolpar för elbil på några av våra parkeringsplatser. I maj togs förslaget till stämman där det antogs. Tre stolpar som vardera betjänar två platser beslutades.

Därefter har en ansökan till Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” lämnats in för att söka investeringsstöd. Och nu har detta stöd beviljats! Det innebär att Brf Bagaregården kommer att få ca hälften av sin investeringskostnad betald av Klimatklivet.

Själva projektet planeras till september 2017 och skall vara klart senast den sista november. Platserna kommer endast att kunna hyras av boende i Brf Bagaregården.

Stämma och invigning av gemensamhetslokalen

Så har årsstämman 2017 avklarats och vår nyrenoverade gemensamhetslokal invigts! För er som missade stämman kommer stämmoprotokollet att sättas upp utanför expeditionen inom kort. Medlem som vill titta på lokalen är välkommen att titta ner när som helst. Övriga nyfikna får klicka på bilden här nedan!

IMG 2368