Utmanande trafiksituation 2023 för oss Bagaregårdare!

Från 1 februari stängs cykelbanan av mot stan vid infarten till Sävenäsgatan och avstängningen gäller fram till december månad.

Samtidigt stängs påfarten Ånäsmotet riktning Stockholm (Partille), även denna kommer vara avstängd till December månad.

Cyklister mot stan får cykla Gustavsgatan istället och fortsätta rakt fram ända tills man åter kan ansluta cykelbanan nere vid Gustavsplatsen. Bilister från Bagaregården och från Gamlestaden kommer att ledas om via Von Utfallsgatan till Munkebäcksmotet vilket ökar belastningen på ”vårt” mot ytterligare. Vi har ju redan en utmanande trafiksituation framförallt vid rusningstrafik och nu kommer alltså trafikmängden att öka ytterligare.

Anledningen till avstängningen är att sträckan mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet skall få förbättrat bullerskydd.

Kartbild nedan.