Asfaltering Lilla Munkebäcksgatan

Framkomligheten i vårt område utmanas ytterligare – denna gång av att Colliandersgatan och delar av Lilla Munkebäcksgatan skall asfalteras om.

Det är i själva verket de gator som transporterna in till ICA använder som berörs då dessa delar slits hårt av de tunga transporterna.

Arbetena startar måndag den 21 augusti och beräknas pågå fram till den 9 september. Räkna med begränsad framkomlighet samt brist på parkeringsplatser under tiden.

Does Downtown Richmond Have a Parking Problem? | Cover Story | Style Weekly  - Richmond, VA local news, arts, and events.