Årsstämma 26 april 2022

Årsstämman den 26 april samlade 27 st röster men eftersom flera av dessa representerades av båda lägenhetsinnehavarna blev vår föreningslokal nästan fylld till bristningsgränsen! Otroligt glädjande att se sådan uppslutning på årsmötet – föreningens viktigaste sammankomst under året.

Själva stämman var tämligen straight-forward då inga nya förslag fanns att ta ställning till förutom de sedvanliga stadgeenliga punkterna. Brf Bagaregårdens ordförande Styrbjörn höll i mötet och föreningens förvaltare var side-kick samt gick igenom de lite tyngre delarna kring själva redovisningen och ekonomin.

Ledamöterna David Lundback samt Amanda Nilsson avgick båda p g a flytt från föreningen och till nya ledamöter valdes Lotta (Lise-Lotte) Jansson (tidigare suppleant) samt Maja (Marianne) Rapp-Ljunggren. Maja har varit med i styrelsen tidigare men helt ny in blev Johan Zackrisson som kom in på en suppleantplats.

Årsredovisningen godkändes och finns numera tillgänglig här.