Oförändrade avgifter 2023!

Styrelsen har beslutat nästa års budget och månadsavgifterna kommer att lämnas oförändrade nästa år!

Brf Bagaregården har ända sedan år 2004 amorterat kraftigt på föreningens lån och i slutet av år 2021 blev den sista kronan återbetald och föreningen är sedan dess hel skuldfri.

Det är en kombination av faktorer som möjliggjort denna resa, dels har ju räntenivåerna varit gynnsamma under flertalet av åren sedan 2004 men styrelsen har framförallt envist hållit fast vid en – relativt andra föreningar – högre månadsavgift vilket gett föreningen ett starkt kassaflöde.

Filosofin har varit att när goda tider råder med låga räntor och höga värderingar på bostadsrätterna – ja då klarar våra boende en något högre månadsavgift. När sämre tider kommer så behöver vi ha kommit ner i skuldsättning för att undvika höga avgiftsökningar. En enkel strategi kan tyckas men att hålla den obrutet under 18 år genom alla olika styrelser som kommit och gått – det är oerhört starkt! Och nu blev ju resultatet helt perfekt – alla skulder blev återbetalda nästan exakt samtidigt som konjunkturen vände och räntor och priser började stiga kraftigt!

Så grattis alla Bagaregårdare och bra jobbat – 1/1 -2022 sänktes avgiften med 10 % och nu inför år 2023 lämnas den oförändrad! Sträck på er – bedriften är ingen annans än er egen!