Altanbyggnation

Sedan 2007 beslutade dåvarande styrelse att de täppor/uteplatser som angränsar till nedervåningens lägenheter, rätten att bygga en altan. För att bibehålla öppenheten samt enhetlig utseende och minska risken för försämrad boendemiljö för intillboende så har styrelsen satt upp regler gällande mått och konstruktion. Ett godkännande med inlämnande av ritning måste ges från styrelsen innan byggnation startar. Följer man enligt nedanstående riktlinjer får man automatiskt godkänt.

Enligt ett stämmobeslut 2013 har även de hörnlägenheter med åtkomst till täppor/uteplatser rätten att bygga en altan som inte behöver följa riktlinjerna enligt nedan. Dock måste en ritning lämnas in för godkännande till styrelsen.

Ladda ner ritningen som PDF