Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ansöker man om hos styrelsen. Man kan beviljas för ett år i taget och i normala fall som längst två perioder (totalt två år i följd). Man ska ha beaktansvärda skäl, i princip kan man säga att man ska ha för avsikt att återvända som permanent boende i föreningen. Dock är att ”provbo” som sambo är ett godtagbart skäl. Ifylld ansökan ska vara styrelsen tillhanda minst en månad före den beräknade hyrestidens början.

Tänk på att du då blir hyresvärd till din andrahandshyresgäst. Alla förpliktelser mot föreningen ligger kvar på dig som medlem (Att avgiften betalas, god ordning, närvarande vid medlemsmöten, städdagar och stämmor).

Glöm inte att meddela styrelsen om du vill ha avgiftsavin som tidigare i brevlådan, eller om du vill ha den skickad till någon annan adress under perioden. Detta är en service som föreningen bjuder på.

Det utgår en extra avgift om 10 % av prisbasbeloppet/år som debiteras den bostadsrättsinnehavare som beviljats att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Avgiften är till för att kompensera föreningen för bortfallet av en boende medlem som skulle kunna vara en kraft på städdagar eller kandidat till styrelsen. Avgiften debiteras per månad de månader som lägenheten är uthyrd. För 2023 innebär det att avgiften är 438 kr/mån.

Ladda ner ansökan om andrahandsuthyrning här!

Ladda ner förslag till andrahandskontrakt här!