Hemförsäkring

Enligt föreningens stadgar bör medlemmar boende i Brf Bagaregården teckna en egen hemförsäkring med ett s.k. bostadsrättstillägg. Hemförsäkringen täcker då bl.a. det underhållsansvar som vilar på den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Styrelsen är ansvarig för att det finns en gällande fastighetsförsäkring.

Syrén vid hus 1 sommar 2012