Köp

De flesta köpare hittar sin blivande lägenhet genom någon av mäklarfirmornas försäljningsannonser. Man går på visning, är med i en budgivning och vinner den (lägger det högsta budet). Önskar du köpa en lägenhet i Brf Bagaregården, fast du inte vet om det finns någon till försäljning, kontakta styrelsen för aktuell information.

Har du nu vunnit en budgivning och står i begrepp att förvärva en bostadsrätt i Brf Bagaregården, Grattis! Vi är stolta över vår förening och sätter en ära i att överträffa alla våra medlemmar/blivande medlemmars förväntningar.

Steg för steg – köpa en lägenhet i Brf Bagaregården

1. Du har vunnit budgivningen och skriver ett kontrakt med säljaren. En medlemsansökan upprättas i samband med kontraktskrivning och tillsänds föreningen. Medlemsansökan skall innehålla

a. Kontrakt innefattande vilken lägenhet, pris, personuppgifter på köpare och säljare (inkl. fullt personnummer) undertecknad av köpare och säljare
b. Datum när överlåtelsen är tänkt att ske

Medlemsansökan bör också innehålla:

c. Uppgifter om säljarens kommande adress
d. Uppgifter om köparens nuvarande adress
e. Kontaktuppgifter med mobiltelefonnummer till köpare och säljare
f. Köparens önskemål avseende hur namnet skall skyltas upp på dörren
g. Huruvida köparen önskar parkeringsplats eller ej

2. Din medlemsansökan prövas: Du kan bli uppringd av föreningen, ombedjas lämna referenser från ditt/dina tidigare boenden, kreditupplysning kan komma att inhämtas.

3. Du meddelas att medlemskap beviljats/avslagits

4. Inflyttning sker

5. Nu uppmanas du att på egen hand orientera dig i och kring föreningen.

6. En kort tid efter att du flyttat in (normalt efter 10-14 dagar), kommer någon från styrelsen och presenterar sig för dig. Det brukar bli en promenad genom föreningens hus där praktiska frågeställningar kan klargöras. Glöm inte dina egna frågor och funderingar, det dyker alltid upp undringar den första tiden

7. Om köparen har tagit ut några pantbrev med lägenheten som säkerhet, eg. lånat pengar för köpet, kommer köparen att bli debiterad ”pantsättningsavgift”. Debiteringen kommer på avgiftsavin efter det att föreningen har handlagt panten, vilket brukar ske inom två månader från köpet. Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet (525 kr 2023), avgift tas ut för varje pant. Har medlemmen valt att lägga bolånet i två olika delar, t.ex. en bunden och en rörlig del, utgår därmed två st pantsättningsavgifter.

8. Avgiftsavierna delas ut månadsvis (Ca 15:e) i din brevlåda, och betalas i förskott. Avierna innehåller, månadsavgift, elavgift, ev. parkeringsavgift, ev. övriga avgifter.

Varmt välkommen som medlem i Brf Bagaregården och granne till oss!