Lägenhetsnummer

Lantmäteriet, tillsammans med Skatteverket och Folkbokföringsregistret, har tagit fram en ny nationell standard över lägenhetsnumrering. Lägenhetsnumret ska vara en fyrsiffrig kod som anger vilken våning man bor på och lägenhet i ordningen.

I bilden nedan finner du hur vår fördelning av lägenhetsnummer tillsammans med vårt gamla system med endast en enkel siffra i löpordning. Det gamla systemet kommer fortsättningsvis användas internt för hyresavier samt tvättstuge- och gästrumsbokningar. Mot kommunal, läns eller statlig kontakt gäller den fyrsiffriga koden.