Årsstämman

Stamma 2018 nr 2

Så gick 2018 års stämma av stapeln på torsdagskvällen. Stämman var satt att starta kl 18.30 men medlemmarna började droppa in från klockan 18.00 och lotsades då via köket där smörgåstårta, dryck och fika stod uppdukat.

Stämman inleddes med att föreningens ordförande Lotta Persson hälsade alla välkomna och efter hon förkunnat stämman öppnad valdes inbjudne Kågan Karlsson att sitta ordförande under stämman.

Röstlängden fastställdes till 19 närvarande röster och efter att stämman konstituerat sig i behörig ordning var det så dags för styrelsens årsredovisning.

Lotta höll själv i första delen med föreningens vision och mål samt förvaltningsberättelsen, därefter tog Niclas i egenskap av förvaltare vid och gick igenom 2017 års siffror. Stämman fastställde årsredovisningen samt styrelsens dispositionsförslag och därefter beviljades styrelsens ledamöter enhälligt ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Som ny ledamot valdes Max Själander från lägenhet nr 7 in och Karin Gustafsson lägenhet 12 omvaldes för en ny period om 2 år. Lotta Persson och David Lundback har ett år kvar på sina mandat.

Till nya suppleanter valdes Karin Pernmyr (lgh 4) och Lise-Lotte Jansson (lgh 24). Huvudrevisor Peter Erixzon omvaldes på ett år och ny förtroendevald revisor blev Daniel Björklund (lgh 37). Valberedning blev Maja (lgh 18) och Ulf (lgh 44).

Inga motioner hade inkommit men styrelsens proposition antogs av stämman enligt styrelsens förslag.

Därefter avtackades och premierades avgående ledamöter och de medlemmar som har haft andra ideella uppdrag inom föreningen med blommor och gåvor varpå stämman avslutades.

Efter stämman redovisade Niclas vinnarna från nutidsorienteringen i höstas samt att Lotta hade lite ytterligare information till medlemmarna bl.a inför kommande städdag och loppis.

På det hela taget var årets stämma en trevlig tillställning och föreningsmedlemmarna syntes mycket nöjda när de kring 20.30 fick återvända hem till sina lägenheter.