Bokslut för 2018

Arbetet med att färdigställa föreningens årsredovisning för år 2018 är i full gång, men redan nu är bokslutet klart och här kommer lite siffror:

Omsättning: 2 501 064 kr (+ ca 44 000 kr främst p g a höjt elpris samt avgiftsbelagd besöksparkering)

Redovisat resultat: + 323 000 kr (ökat ca 210 000 kr främst p g a lägre kostnader för underhåll)

Skuld 2018-12-31: 2 100 000 kr ( minskat 700 000 kr, amorteringarna har gått planenligt för total skuldfrihet år 2021!)

Balanserad vinst: 3 938 778 kr (ökat ca 570 000 kr – Brf Bagaregården har ökat det egna kapitalet sedan år 2004!)

Brf Bagaregården är fortsatt den klart starkaste bostadsrättsföreningen i vårt område, vilket är tryggt för både köpare, säljare och boende. Våra extra resurser som övernattningslägenhet, bastu, gym, stor föreningslokal, moderna tvättstugor, många uteplatser m m innebär att vi har det bredaste totala erbjudandet för våra medlemmar. Välkommen att surfa runt här på hemsidan och lär dig mer om hur en riktigt bra Bostadsrättsförening kan se ut!