Renovering

Vid all ombyggnad i lägenheten ombeds medlemmen att höra av sig till styrelsen och redogöra för sitt projekt. Vad man får göra/inte får göra går att utläsa i Bostadsrättslagen Kap 7, § 1-9 och 12, eller i föreningens stadgar § 36. Föreningen har inte rätt att hindra någon medlem från att göra en viss åtgärd om åtgärden inte inverkar menligt mot föreningen eller föreningens övriga medlemmar.

För att underlätta så har vi listat de vanligaste åtgärderna:

Badrum

Elsystem

Kök

Lägenhetsdörr

Radiatorer

Vatten

Ventilation

Anmäl alltid ombyggnad/utbyte av kök och badrum! Detta för att föreningen äger delar av de system som blir utbytta, och därmed ersätter medlemmen för dessa delar.

Brf Bagaregården uppmuntrar sina medlemmar till att underhålla och fixa i sina lägenheter!