Oväder och ”damage control”

Fredagen den 15 september drabbades vårt område av en hagel och regnskur som var något av det värsta vi sett. Ett intensivt haglande (hagel stora som puttekulor!), regnande samt åska och blixtrar under nästan en hel timma, därefter ihärdigt regnande några timmar till, förvandlade föreningens gångvägar till små floder och bilvägarna i vårt närområde blev helt oframkomliga. Köpcentrumet Allum utrymdes då det forsade in vatten i butikerna och elen slogs ut, uppe i Björndammsterrassen fick en förening vattenskador i 20-talet lägenheter då det forsade in vatten från bergssidan till bostäderna på 4: e våning under ett par timmars tid innan räddningstjänsten kunde avsätta resurs att pumpa bort vattenmassorna.

Dagen efter var det dags att inspektera föreningens eventuella skador efter ovädret. Det visade sig att vi klarat oss väldigt bra, inget vatten hade trängt in i källare eller dyligt. Dock så uppmärksammades att stenläggningen framför entré 5 C hade sjunkit undan rejält. Denna typ av skador brukar tyda på att ett underliggande rör gått sönder och börjat transportera iväg jordmassor. I vårt fall är det troligen ett dagvattenrör, vars flöde under regnovädret var rejält starkt.

Filmning av röret är beställt, i avvaktan på resultatet från den undersökningen har idag stenläggningen lagats provisoriskt. Bilder nedan, håll till godo!

IMG 3652
IMG 3658
IMG 3662
IMG 3663
IMG 3665
IMG 3666
IMG 3667
IMG 3668