Laddstolpar för elbil på gång till föreningen

Styrelsen har en tid arbetat för att kunna investera i laddstolpar för elbil på några av våra parkeringsplatser. I maj togs förslaget till stämman där det antogs. Tre stolpar som vardera betjänar två platser beslutades.

Därefter har en ansökan till Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” lämnats in för att söka investeringsstöd. Och nu har detta stöd beviljats! Det innebär att Brf Bagaregården kommer att få ca hälften av sin investeringskostnad betald av Klimatklivet.

Själva projektet planeras till september 2017 och skall vara klart senast den sista november. Platserna kommer endast att kunna hyras av boende i Brf Bagaregården.