Förändrat kanalutbud

Com Hem kommer gå över till enbart digital utsändning av TV. Samtidigt förändras det kanalutbud som ingår i föreningens grundpaket.

Läs mer på: www.comhem.se/digitalisering

Tillägg: Com Hem har meddelat att förändringen sker först den 8 september 2020 pga det uppkomna läget med Coronaviruset.