Årsstämma i ”Corona style”

På grund av den rådande Corona-pandemin – med tillhörande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att inte samla för många personer för tätt – så fick styrelsen inför årsstämman 2020 leta efter en lämpligare lokal.

Alternativet att skjuta upp stämman fanns givetvis också, men det bedömdes kunna få flera oönskade effekter och krångla till årets fortsatta arbete. Dels så riskerade sittande ledamöter att bli kvar på mandat som de egentligen inte fått, och dels så skulle olika former av fullmakter och andra handlingar riskera att hinna bli ogiltiga – sammantaget så bedömde styrelsen att det var önskvärt att stämma kunde hållas.

Så det fick bli – i trädgården!

Årets stämmolokal iordningställd.

Styrelsen hade i kallelsen noga tryckt på att medlemmarna inte behövde komma mer än en person per hushåll samt att de som önskade aktivt skulle använda sig av utdelade fullmakter för att hålla nere antalet deltagare utan att minska röstantalet för mycket. Med årets hittills varmaste dag var det inga problem att locka ut medlemskåren, och hela 22 st röster kunde tillfogas röstlängden.

2020 års årstämma hölls utomhus.

Även om själva stämman relativt snabbt genomfördes då inga motioner eller andra inlämnade ärenden fanns att diskutera, så märke stämmodeltagarna att det ännu är tidigt på våren då det mot slutet snabbt blev kallare. Men med varmt kaffe och utdelade filtar kunde ändå stämman slutföras ca. kl. 19.30.

Årsredovisningen fastställdes, valen genomfördes enligt valberedningens förslag och avgående funktionärer avtackades.

Ett stort tack till alla deltagare för en väl genomförd årsstämma!