Julgran 2020

Två glada gubbar i färd med att installera årets gran, tack också till Elisabeth för hjälp med att hämta granen samt att rigga all julbelysning!