Projekt: Reparation entrégång

Entrén till uppgång 1 D där gången satt sig rejält.

En av de saker som gör vår bakgård så charmig är givetvis våra gångar av äkta bohuslänsk gatsten. Ålder och dåligt underarbete vid framförallt tidigare dräneringsarbete har dock gjort att stenarna vid vissa entréer sjunkit ihop med snubbelrisk som följd.

En dag i september var det dags att ta tag i en av de ”sämsta” entréerna – den vid uppgång 1 D.

Ny stensättning pågår efter att bärlagret reparerats.

Först spärrades entrén av och besökare och boende skyltades om till att använda uppgång 1 C och gå via källaren så länge. Därefter plockades stenytan som satt sig bort och sanden grävdes ur och ersattes med kross – en bättre fyllning för att erhålla stabilitet över tid. Efter paddning lades sanden åter för att nu tjäna som sättlager och stenläggningen återskapades.

Därefter fylldes alla fogar med ogräshämmande fogsand samt paddades den färdiga ytan ytterligare för att säkerställa att allt låg stabilt.

Mot granitblocket vid dörren blir skillnaden tydlig.
Färdigt! Blött då ytan vattnats för att bättre fylla fogarna med sand.

Den färdiga entrén kommer nu hålla i många år och med avsevärt mindre risk för att någon ska råka snubbla.

Då vår trädgårdsgång är gammal och entréerna många så finns det fler ytor att ta sig an och göra i ordning vilket vi hoppas få tid och ork till att göra allt eftersom.