Lekplatsen renoveras

Den lilla lekplatsen vid Sävenäsgatans infart får idag en behövlig ansiktslyftning till glädje för stora som små Bagaregårdare!