Smygkika på 2020 års årsredovisning

Omständigheterna kring rådande pandemi tvingar oss att senarelägga årsstämman till maj istället för som brukligt i slutet av april. Det innebär att vår årsredovisning tar lite längre tid på sig innan den kan antas av stämman.

För den som har svårt att hålla sig – eller av annan anledning behöver ha aktuell information om föreningens ekonomiska ställning och resultat – publicerar vi här en tjuvtitt på årsredovisningen för år 2020.

Det går bra att använda denna eller att hänvisa till densamma men kom ihåg att den ännu inte är färdiggranskad eller antagen av stämman.

Ordinarie årsstämma beräknas att hållas under andra halvan av maj.